Додаток 39

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 1 розділу V)

ФОРМА 
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерн
ого товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності 
 приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі – Товариство), станом на 01.01. 2019 року

№з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства**

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосеред-кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 Величко Олег Володимирович  реєстраційний номер облікової картки платника податків 1895903536

Приватного  акцiонерного товариства "Корпорацiя "Аверс"  (код ЄДРПОУ  13345692  )   

 

100

 

100*

немає

100

немає

* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої

участі, вона має складати 100 відсотків. ** Крім випадків, коли особа прямо володіє 100 % акцій Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент                     ЦЕП          
Величко Олег Володимирович